Ямбол

Област Ямбол

Районът е един от най-топлите в страната. Богат е на водни ресурси и има няколко резервата и защитени територии. Средното поречие на река Тунджа - от Сливен през Ямболска област - до границата с Турция, е богато с възможности за културно-познавателен туризъм. Интересни места за посещение са aрхеологически резерват ``Кабиле``, местност Бакаджика, пещера Дрънчи дупка и др.

Карта на града