Силистра

Област Силистра

Регионът е разположен в североизточната част на България, като граничи с Румъния по суша и чрез река Дунав. Природните и исторически забележителности в област Силистра позволяват развитието на културен, екологичен, селски и ловен туризъм. Най-популярна дестинация за посещение е резервата Сребърна, който е включен в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно и природно наследство.

Карта на града