Русе

Област Русе

Регионът е важен транспортен център – град Русе е важно речно пристанище, а и там се намира Дунав мост, който свързва България с Румъния. Областта е богата на културно-исторически паметници. Река Дунав предоставя редица възможности за почивка, водни спортове, туризъм, риболов и много други забавления. Интересни дестинации за посещение са Западен парк „Приста“, Природен парк „Русенски Лом“, Ивановски скални манастири и други.

Карта на града