Разград

Област Разград

Област Разград се отнася към районите с топло и сухо лято и студена зима, което се допринася от отдалечеността от Черно море. Важен фактор за културния облик на региона има развитието на музейното дело. В областта има около 1000 паметници на културата, които показват богатата материална и духовна история на народите, живели хилядолетията. Безброй антични, тракийски и средновековни селища, гробници и крепости са разпръснати в региона, привличайки интерес от български и чуждестранни посетители.

Карта на града