Ловеч

Област Ловеч

Природните дадености на област Ловеч, както и богатото историческо минало, превръщат района в притегателен център за туристи от цял свят. Около регионът текат реките Вит, Осъм, Видима и много техни притоци. Намират се над 600 паметници на културата пещери,8 природни резервата и защитени територии, както и множество минерални извори, които помагат за развитие на балнеоложкия туризъм и екотуризма. Привлекателни дестинации за посещение са резерват „Стенето“, резерват „Крушуна“, пещера „Съева дупка“ и др.

Карта на града