Габрово

Област Габрово

Област Габрово се намира в Централна Северна България и обхваща средните части на Стара планина и Пред балкана, долините на реките Янтра, Росица, Видима и Дряновска. В районът има около 650 паметника на културата, предимно от Възраждането, които показват как е процъфтявало занаятчийството в областта. Интересни места за посещение са пещерата Бачо Киро, легендарният Шипченски проход, курортна местност „Узана“, резерват „Пеещи скали“, парк ``Градище`` и др.

Карта на града