Политика за поверителност

 • Начало
 • Политика за поверителност

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382, в качеството си на администратор на лични данни има задължение да Ви информира за осъществяваното от Дружеството обработване на лични данни и за Вашите права, в качеството Ви на субекти на лични данни – „Потребители“ на интернет платформата – athomebg.eu.

 

Интернет платформа – athomebg.eu, предоставя възможност на своите потребители – „Гости“ да намерят и резервират търсеното от тях място за настаняване и почивка, а на своите потребители – „Домакини“ предоставя услугата да публикуват обяви, и да презентират своите места за настаняване на гости.

 

Молим, преди да предприемете действия по използване на athomebg.eu, да прочетете внимателно настоящите Политики за поверителност, за да бъдете информирани относно процеса на обработване на отнасящата се до Вас лична информация.

 

 Информираме Ви, че когато посетите интернет платформата athomebg.eu, направите регистрация, резервация, публикация, и/или изпратите запитване до нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, отнасящата се до Вас информация, която ще бъде обработвана с цел – сигурност и защита на софтуерната среда и по подразбиране за обратна връзка с Вас.

 

  Молим да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило athomebg.eu в уеб браузъра си.

 

   АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

Вашите данни се обработват от „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382, със седалище, адрес на управление: гр. Добрич, ж.к..“Добротица“, бл. 15, вх. А. ет. 3, ап. 10.

Дружеството „ГРИЙН БОКС М” ЕООД е собственик на интернет платформа – athomebg.eu и осъществява търговска дейност посредством нея.

 

 ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

    „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382,

    Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к..“Добротица“, бл. 15, вх. А. ет. 3, ап. 10,

     тел.: +359 0885 737 895,  e-mail: office@athomebg.eu

 

 

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

 

Вашите лични данни в качеството Ви на Потребители, се обработват за легитимни цели, единствено и само във връзка с предоставяните от athomebg.eu услуги по търсене и предлагане на места за настаняване, а именно:

 

 • В изпълнение на договор, по който субектът на лични данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор;
 • В изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството.
 • В случаите, в които обработването е необходимо за реализиране на целите и легитимните интереси на Дружеството, като в случая преимущество имат интересите и/или основните права и свободи на субектите на лични данни.
 • На основание предоставено свободно, доброволно и информирано съгласие от субектите на лични данни, за една или повече конкретни цели;

Обработването на лични данни е ограничено до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват, поддържат се в актуален вид, и се съхраняват за срок съобразно договора и регламентираното в закона.

 

„ГРИЙН БОКС М” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни, съгласно нормативните разпоредби в областта на защитата на личните данни на физическите лица, между които и Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни.

 

СУБЕКТИ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ.

 

Аthomebg.eu обработва минимално необходим обем от информация в зависимост от целта на обработване и изискванията на закона.

 

По отношение на своите потребители „Гости и/или „Домакини“,  обработваме, следните категории лични данни: потребителско име, име и фамилия, имейл адрес и друга информация за контакт и/или местонахождение при необходимост. Във връзка с издаване на първична счетоводна документация се набират следните данни: три имена, ЕГН или ЛНЧ, и/или дата на раждане, адрес.

Аthomebg.eu обработва информация за Вас, когато посетите и/или се регистрирате в платформата. На лицензиран сървър се съхраняват данни за отворените от Вас, като потребител страници, оферти, ценови предложения, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице.

В зависимост от начина на плащане, който сте избрали Дружеството, обработва и информация за банкова сметка, в изпълнение на данъчни и счетоводни законови изисквания. Платформата Ви предоставя възможност да заплатите посредством банков превод или посредством виртуален пос терминал с дебитна/кредитна карта.

При условие, че сте избрали да заплатите чрез виртуалния пос терминал на платформата, моля да имате предвид, че в този случай сигурността на информацията зависи от избраните от Вас защити на дебитна/кредитна Ви карта, съгласно условията на обслужващата Ви банка. Въпреки това ние сме предприели всички необходими мерки за защита на плащанията и сигурността на банковата информация.

 

„ГРИЙН БОКС М” ЕООД, обработва за маркетингови цели, данни на потребители, само след предварително получено от потребителя информирано съгласие.  Потребителите могат да се откажат по всяко време от получаването на маркетингови съобщения, като заявят това на електронната поща на дружеството, без да посочват мотиви и да се изчаква одобрение.

 

На потребителите е предоставена възможност сами да прекратят регистрацията си в сайта, в който случай набраната информация при липса на законови пречки, се изтрива от администратора на платформата.

 

   НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ:

 

   Обработваните от „ГРИЙН БОКС М” ЕООД лични данни не се предоставят на трети лица и/или страни, с изключение на предвидените в закона и/или договора случаи, и/или при наличие на изрично съгласие на субекта на лични данни.

 

„ГРИЙН БОКС М” ЕООД, предоставя данни на трети лица, когато съществува изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и ние сме задължение да я предоставим по силата на закона;

 

При необходимост информация се предоставя на обработващи лични данни с цел качествено изпълнение на услуга, и то при условие, че е налице искане от Ваша страна. Такива обработващи лични данни в случая биха могли да бъдат: лица предоставящи услуги в сферата на туризма,  лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги. Предоставя се минимално необходима информация.

   ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ          

„Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата аthomebg.eu съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваме „бисквитки“ във връзка с функционирането на интернет платформата и проследяване на информация, оферти, реклами.

„Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за регистриране на резервация, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.  Използваме „бисквитките“ за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити.

 

   Интернет платформата аthomebg.eu използва, следните бисквитки:

 

 • cfduid – се използват за идентифициране на отделни потребители зад споделен IP адреси и за прилагане на настройките за сигурност.
 • ga-audiences – маркетинг бисквитки, които проследяват действията на потребителите по отношение на конкретно посетени оферти, с цел оценка и необходимост от промяна.
 • PHPSESSID – сесийна бисквитка, която позволява няколко запитвания към сървъра да бъдат съотнесени към една сесия. Съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.
 • ga, -gat, -gid – бисквитките се използват от Google Analytics, за статистическа информация с цел извършване на анализ. Например брой потребители, посетили сайта за даден период от време, най-разглеждани страници, време на разглеждане, тип устройство, и други. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук https://policies.google.com/privacy.

Вие можете посредством настройка на Вашия браузер, винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашата интернет платформа.

 

 • „Лог“ файлове:

Интернет платформата аthomebg.eu, събира данни в „лог“ файлове. Тази информация съдържа: вашето IP, кой браузер ползвате, вида на операционната Ви система, данни кога сте посетили нашата интернет платформа, посетените страници. Информацията се съхранява за период от 30/тридесет /дни/

 

Информация за IP – адреси, с цел индивидуализация на потребителя, ще бъде предоставена единствено на оправомощени държавни органи в изпълнение на закона.

Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се пази на лицензиран сървър, осигуряващ максимална защита на информацията.

 

 • Връзки към други интернет платформи и социални мрежи:

 

   Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, те ползват собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които Ние нямаме контрол.

Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в аthomebg.eu към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 

 МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

 

„ГРИЙН БОКС М” ЕООД, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите правата и свободи, е въвело подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.

 

Използваните програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер Внедрена е система от организационни и административни мерки, за гарантиране на постоянна поверителност и устойчивост на услугите при обработване.

Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.

 

Всички извършени парични транзакции се обработват от доставчик и не се съхраняват или обработват на нашите сървъри. Платежната информация, която предоставяте, е шифрована.

 

Цялата отнасящата се до Вас информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой наши служители, които имат специални права за достъп.  Служителите обработващи лични данни в „ГРИЙН БОКС М” ЕООД са запознати с нормативната уредба в областта на защита на личните данни и правилата неразгласяване на лични данни, и строго спазване на мерките за защита.  Служителите обработващи лични данни поемат задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.

 

 

  ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

     В качеството Ви на субекти на лични данни, имате право по всяко време на обработването да поискате от „ГРИЙН БОКС М” ЕООД информация и достъп до обработваната по отношение на Вас информация.

Имате право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни.

 

Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до „ГРИЙН БОКС М” ЕООД,  на адрес: гр. Добрич, ж.к..“Добротица“, бл. 15, вх. А. ет. 3, ап. 10,  e-mail: office@athomebg.eu.

 

Заявлението за достъп до лични данни следва да депозирате лично или, чрез изрично упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа: данни, които Ви идентифицират, като субект на данните /три имена, длъжност, качество/; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни; подпис; дата и адрес за кореспонденция и връзка. Заявлението се завежда в регистър.

Вашето заявление, ще бъде разгледано от „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, което ще се произнесе  в срок не по – късно от 30 /тридесет/ дни. Решението ще Ви бъде съобщено по подходящ начин, както и писмено.

 

Имате право по всяко време на обработването да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни, при условие, че липсва друго основание за законосъобразно обработване. Необходимо е да ни информирате, за това на имейл адрес: office@athomebg.eu.

В случаите, когато лични данни са предоставени от субекта на данни, без основание и/или в противоречие с целите и принципите по обработване на данни, Дружеството ги връща незабавно или ги изтрива, или унищожава в срок от един месец от узнаването.

 

В случаите, когато данните не са получени от субекта на лични данни, за който се отнасят, Дружеството информира субекта за: данните идентифициращи „ГРИЙН БОКС М” ЕООД и координати за връзка; целите, срока и правното основание на обработването; за категориите предоставени данни и техния източник; за получателите, на които ще бъдат предоставени; както и за правото на субекта на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на неговите лични данни.

 

В качеството си на субекти на лични данни, имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи.

ПО СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ:

 1. „Субект на лични данни“ е физическото лице – служител, потребител, клиент, контрагент, доставчик и/или физическо лице представляващо юридическо лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци
 2. “Администратор на лични данни“ е  „ГРИЙН БОКС М” ЕООД.
 3. „Лични данни“  са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на служител, потребител, клиент, контрагент, доставчик и/или физическо лице представляващо юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.;
 4. „Обработване на лични данни” е всяка операция или съвкупност от операции, които Дружеството извършва по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;
 5. „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

 

 СЪГЛАСЯВАЙКИ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВИЕ ИЗРИЧНО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Запазваме правото си да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.

 

18.10.2021 г.                                                           „ГРИЙН БОКС М” ЕООД

 

 / 

Вход

Изпращане на съобщение

Любими