Общи условия

Интернет платформата аthomebg.eu и нейното съдържание са собственост на „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382, със седалище, адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. “Добротица“, бл. 15, вх. А. ет. 3, ап. 10, наричано по – нататък за краткост „Дружеството“.

     Препоръчваме Ви, своевременно и внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящите Общи условия и в случай, че не сте съгласни с тях, молим да преустановите използването на аthomebg.eu и предлаганите от платформата услуги.

 1. ДАННИ ЗА НАС И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

Търговска дейност, посредством интернет платформа – аthomebg.eu, осъществява Дружеството:

„ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к..“Добротица“, бл. 15, вх. А. ет. 3, ап. 10, тел.: +359 0885 737 895,  e-mail: office@athomebg.eu

 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящите Общи условия регламентират правилата, съгласно които „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, предоставя услуги на своите „потребители“: „Гости“ и „Домакини“, посредством интернет платформата – аthomebg.eu.

Общите условия са публикувани на видно място в интернет платформата и са достъпни за всеки Потребител.

  Всеки един потребител на платформата, следва да се счита обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на аthomebg.eu, от първоначалното зареждане на интернет страницата до нейното напускане, както и през целия период на валидна регистрация, резервация и/или заплатен абонаментен план.

 

   Със създаването на профил като регистриран Потребител в аthomebg.eu, Вие декларирате, че сте запознати с Общите условия, Политиките за поверителност и бисквитки на платформата, че сте съгласен с тяхното съдържание, и се задължавате безусловно да ги спазвате.

 

 1. Athomebg.eu е платена интернет платформа, за публикуване на обяви, лично от собствениците и/или стопаните на места за настаняване от категорията на: къщи за гости, вили, апартаменти и други, наричани по – надолу за краткост „Домакини“. Аthomebg.eu, предоставя възможност на своите потребители – „Домакини“ сами да управляват и актуализират своя регистрационен профил с предлагани места, цени, условия и периоди за настаняване.
 2. Същевременно аthomebg.eu предоставя безплатна възможност на своите потребители, търсещи места за почивка и настаняване, наричани по – надолу за краткост „Гости“, да намерят, резервират и заплатят обект за настаняване по свое желание. Потребителите – „Гости“, посредством аthomebg.eu, резервират избраното място за настаняване, директно в регистрационния профил на „Домакина“ и заплащат наемната цена по начин указан в платформата.
 3. Аthomebg.eu чрез информационни полета в платформата, включително и на посочен имейл адрес, уведомява своите потребители „Гости“ и „Домакини“, за статута и състоянието на направените регистрации, резервации, плащания, абонаменти и други.
 4. Аthomebg.eu предоставя възможност на своите регистрирани потребители да комуникират помежду си.
 5. Аthomebg.eu не участва пряко в процеса на резервация на местата за настаняване. „Домакините“ сами публикуват и актуализират в профила си местата за настаняване, цени, свободни дати и условия.
 6. Аthomebg.eu си запазва правото да подрежда и позиционира офертите в интернет платформата.
 7. Аthomebg.eu предприема всички необходими мерки за запазване на конфиденциалността на кореспонденцията между потребителите и не коригира нейното съдържане.
 8. Аthomebg.eu не носи отговорност за съдържанието и истинността на оферта, текст, изявление и/или коментар изхождащи пряко от потребител, и не проверява тяхната достоверност.
 9. Аthomebg.eu не носи отговорност за неизпълнение на договорености и/или ангажименти уговорени между потребителите.

 

          III.     РЕГИСТРАЦИЯ.

Можете да стартирате регистрацията на Вашия личен профил в аthomebg.eu с клик върху бутона „регистрация“. При необходимост нашата платформа ще ви оказва съдействие при регистрацията, посредством информационни полета.

В зависимост от Вашето желание дали търсите или предлагате място за настаняване, в електронната форма за регистрация, следва с активен клик да изберете, дали желаете регистриране на профил като „Гост“ – търсещ място за настаняване или регистриране на профил, като „Домакин“ – предлагащ място за настаняване.

Неразделна част от процеса на регистрация в качеството Ви на „Домакин“ е вашия избор и заплащане на абонаментен план за услугите на аthomebg.eu. За да продължите с процеса на този вид регистрация е необходимо да изберете един от предложените от нас абонаментни планове, като кликнете върху неговия бутон „закупуване“. Подробна информация в тази връзка ще намерите по – долу в раздел IV.

За извършване на коректна регистрация като „Гост“ или „Домакин“ е необходимо да попълните всички полета на електронната форма за регистрация.

Задължителен етап от процеса на регистрация е да създадете Ваша персонална парола за достъп. Платформата Ви предоставя възможност избраната от Вас парола да бъде скрита. Посредством Вашата парола Вие ще имате достъп до потребителския ви профил и съответно възможност да ползвате възможностите и услугите на платформата, както и ще имате възможност да актуализирате данните, профила и офертите си.

Резервация за желано от Вас място за настаняване можете да направите и без да се регистрирате като „Гост“ в аthomebg.eu. В този случай е необходимо да попълните електронната форма за резервация, като въведете коректно задължителните полета и заплатите съответната наемна цена по начин указан в платформата. Подробна информация в тази връзка ще намерите по – долу в раздел IV.

Моля да имате предвид, че задължително условие за регистриране на профил в аthomebg.eu и/или извършване на резервация е да сте пълнолетно, дееспособно лице.

Моля да имате предвид, че в качеството си на потребител желаещ да ползва услугите на  аthomebg.eu, сте длъжни да попълните и предоставите коректни и верни данни при регистрация и/или резервация.

При условие, че не сторите това, за аthomebg.eu е налице правото незабавно да канселира и/или прекрати, без каквото и да било предварително уведомление и/или предизвестие Вашата регистрация, резервация, потребителски профил и/или достъп до платформата. В този случай аthomebg.eu си запазва правото едностранно без предизвестие да прекрати договора за предоставяне на услуги, като Ви уведоми на посочения от Вас имейл адрес.

  Информираме Ви, че ако в резултат на попълване на неверни данни, деклариране на неверни обстоятелства и/или извършване на действия без представителна власт, настъпят вреди за нас и/или за други регистрирани наши потребители, и/или контрагенти, ние ще предприемем всички необходими действия да защитим правата си по предвидения в закона съдебен ред, ще претендираме възстановяване на всички преки и непосредствени вреди, ведно със следващите се съдебни разноски.

 

 1. УСЛУГИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

   Преди да бъде предоставен достъп до услугите и възможностите на аthomebg.eu, всеки Потребител, преминава през регистрация и/или верификация. Разполагаме и с вътрешна рейтингова система, която гарантира по – голяма сигурност и доверие при договаряне.

  Аthomebg.eu предоставя на своите потребители „Гости“ – търсещи места за настаняване, следните безплатни услуги и възможности:

 • „Гостите“ имат възможност сами да търсят райони, оферти и места за отдих, и настаняване, посредством специализирана, бърза и лесна „търсачка“;
 • „Гостите“ имат възможност сами да направят своята резервация за желан период и място, като заплатят своята резервация сигурно, бързо и лесно чрез опциите на платформата.
 • „Гостите“ имат възможност да направят своя информиран избор за резервация въз основа на рейтинговата система в аthomebg.eu за отзиви и препоръки.

Аthomebg.eu предоставя на своите потребители – „Домакини“, следните услуги и възможности в зависимост от избран и заплатен от тях абонаментен план.

Предлагаме три абонаментни плана за къщи за гости и по един за ресторанти и преживявания:

Абонаментни планове за къщи за гости

 

 • BASIC – 80.00 /осемдесет/ лева с ДДС за 365 дни, и 0/нула/ % комисион при резервации. План BASIC включва:
 • позициониране в платформата;
 • 0% Комисионна при резервация;

 

 • PRO– 120.00 /сто и двадесет/ лева с ДДС за 365 дни, и 0/нула/ % комисион от цената на всяка направена и заплатена резервация през платформата, включващ:
 • Позициониране в платформата;
 • 0% Комисионна при резервация;
 • Професионално фото заснемане на обекта;
 • Добавяне на къщата в Google maps;

 

 • План PREMIUM – 240/двеста и четиредесет/ лева абонамент, с 0/нула/ % комисион за всяка резервация, направена и заплатена чрез платформата, включващ:
 • Позициониране в платформата;
 • 0% Комисионна при резервация;
 • Професионално фото заснемане на обекта;
 • Добавяне на къщата в Google maps;;
 • Работа и спомагане по Google бизнес профил;
 • Работа и спомагане по Facebook профил;

 

Абонаментен план за ресторанти – 80 лв. годишен абонамент.

 

Абонаментен план за преживявания – 60 лв. годишен абонамент.

 

Информираме Ви, че всички обявени цени на абонаментни планове предлагани от  athomebg.eu са в лева и включват ДДС.

Всички предлагани от аthomebg.eu услуги ще бъдат достъпни за Вас в качеството Ви на „Домакин“, след успешно регистриране на Ваш личен профил, което се осъществява едновременно с избор и заплащане на абонаментен план.

    ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА „ДОМАКИН“ ПО АБОНАМЕНТЕН ПЛАН. УСЛОВИЯ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

 

При условие, че коректно сте попълнили всички полета от електронната форма и сте се уверили, че вашата поръчка на абонаментен план съответства на вашето желание, и сте съгласни с нейните условия и крайна цена, следва да изберете начин за плащане. Платформата Ви предоставя възможност да заплатите посредством банков превод или посредством виртуален пос терминал с дебитна/кредитна карта.

 1. В случая, в който сте избрали плащане чрез банков превод, платформата ще Ви визуализира поле с всички данни и персонален №/номер/ на Вашата поръчка. След заплащане по банкова сметка с посочване на №/номер/ на поръчката и постъпване на сумата по банкова сметка на „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382, ще бъдете уведомени отново на вашия имейл адрес за активиране на потребителския Ви профил в аthomebg.eu.
 1. При условие, че сте избрали да заплатите Вашия абонаментен план чрез виртуалния пос терминал на платформата, потребителския Ви профил ще бъде активиран непосредствено след извършване на коректно заплащане и постъпване на сумата по сметка на Дружеството.

Моля да имате предвид, че в този случай сигурността на плащането зависи от избраните от Вас защити на дебитна/кредитна Ви карта, съгласно условията на обслужващата Ви банка. Въпреки това ние сме предприели всички необходими мерки за защита на плащанията и сигурността на банковата информация.

Задължително условие за успешното финализиране на регистрацията на Вашия потребителски профил като „Домакин“ е внимателно да сте се запознали с настоящите общи условия, политиките за поверителност и бисквитки на платформата, и при условие, че сте съгласни с тях, да обективирате волята си с клик в електронната форма за регистрация.

До момента на финализиране на вашата регистрация и поръчка, с натискане на бутона „Закупуване/Финализиране“, Вие имате възможност да променяте, коригирате или изтривате, въведените от Вас данни.

  Важно в случая е да сте информирани, че с натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ/ФИНАЛИЗИРАНЕ“, Вие приключвате с процеса на регистрация на Вашия потребителски профил, финализирате Вашата поръчка за абонаментен план към аthomebg.eu и се задължавате за плащане!

От този момент, между Вас и „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382 е налице валидно сключен договор за предоставяне на услуга/абонаментен план! Услугите включени в абонаментния план ще бъдат активирани и достъпни за Вас, непосредствено след постъпване на цената по банкова сметка на Дружеството.

В качеството си на успешно регистриран наш Потребител – „Домакин“, чрез персоналния ви потребителски профил, Вие ще имате неограничен достъп до услугите на аthomebg.eu за периода на Вашия абонаментен план.

Дружеството обработва извършена поръчка на абонаментен план в рамките на същия работен ден, а за регистрации направени след 17:00 часа, в срок до края на следващия работен ден.  Заявените поръчки по време на почивни дни и/или по време на официални празници се обработват в първия работен ден.

След активиране на Вашия потребителски профил, Вие ще имате възможност да публикувате Вашите обяви, снимки, ценови предложения, условия и изисквания. В тази връзка следва да държите сметка, че ако на публикуваните от вас снимки са заснети физически лица и/или е видна лична информация, то те ще бъдат достъпни за всички потребители на платформата, за което е необходимо изрично съгласие.

Задължително условие е в качеството Ви на потребител – „Домакин“ да поддържате публикуваните от Вас оферти в актуално състояние, в това число и свободните дати за настаняване. Обявените от Вас ценови предложения следва да включват всички данъци, такси, застраховки и други, и да не подлежат на промяна при направена резервация.

Платформата ще Ви уведоми незабавно на посочен от Вас имейл адрес за направена резервация за обявено от Вас място за настаняване.

Задължително условие за точното изпълнение на договорните отношения във връзка с резервация е обявата и презентацията на Вашето място за настаняване да са достоверни, и да отразяват действителното състояние на обекта. Публикуваната от Вас информация за обект не трябва да бъде подвеждаща и/или заблуждаваща. Следва да предоставите на потребителите направили резервация за Ваш обект, качествено и точно изпълнение, в пълно съответствие с условията заявени в обявата.

При условие, че резервацията бъде коректно заплатена в срок по сметка на Дружеството и не бъде анулирана в рамките на 14/четиринадесет/ дни от нейното заплащане /съгласно раздел V, т. 1/, сумата по резервацията на Ваш обект, ще Ви бъде преведена по заявена от Вас банкова сметка, седем работни дни преди датата на настаняване.

В случаите, когато бъдете уведомен за извършена резервация на Ваш обект и са налице обстоятелства възпрепятстващи нейното реализиране, сте длъжни незабавно още същия ден да уведомите за това потребителя „Гост“ направил резервацията и/или аthomebg.eu, и незабавно да върнете платената сума по резервацията, при условие, че такава е получена.

Моля да държите сметка, че ако не изпълните ангажимент по резервация качествено, точно и в срок, дължите връщане на всички получени суми, ведно с всички следващи се от това допълнителни разходи, такси и разноски. Следва да държите сметка и за непоколебимото намерение на аthomebg.eu да защити правата си по съдебен ред и тези на своите потребители, в случай на нелоялно и некоректно търговско поведение.

С изтичането на срока на Вашия абонаментен план, достъпът ви до услугите на платформата ще бъде прекратен и потребителския Ви профил и обяви ще бъдат неактивни и/или заличени. Вие можете да поискате от нас да заличим вашата регистрация и по – рано, посредством писмено изявление на посочената информация за контакт с нас, като в този случай ние не дължим връщане на суми по неприключен абонаментен план.

При условие, че желаете да продължите да използвате услугите на нашата интернет платформа, следва да изберете и закупите следващ абонамент.

Аthomebg.eu, си запазва правото да променя цените и абонаментните си планове, без да е необходимо предварително да уведомява своите Потребители, с изключение на случаите на вече сключени договори за услуги, които запазват условията при, които са сключени до изтичане на срока им на действие.

С цел възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за приемане на Общите условия,  Политиките за поверителност, бисквитки и закупуване в лог-файлове на лицензиран сървър се обработват данни за IP адрес и друга предоставена от Потребителя информация.

     ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Потребителят – „Домакин“ има право в 14-дневен срок, считано от датата на дистанционното сключване на договора за услуга за абонаментен план, да се откажете от Договора, без да посочва причини за това, без да дължи обезщетение или неустойка.

   Потребителят – „Домакин“ упражнява това свое право, като уведоми търговеца с недвусмислено заявление изпратено писмено по пощата и/или на имейл адрес на контактната информация на Дружеството. В заявлението си до Дружеството, Потребителя – „Домакин“ следва да се индивидуализира, да посочи данни за поръчката/услугата, както и да посочи коректна информация за контакт и при необходимост банкова сметка, на която желае да му бъде възстановена сумата. Потребителя може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. След получаване на коректно направен отказ, Дружеството своевременно, без излишно забавяне на посочената от Потребителя информация за контакт, потвърждава получаването на отказа.

При отказ от Договора, ако Потребителя – „Домакин“ е започнал използването на услугите на платформата, Дружеството има право да задържи част от цената съответстваща на ползването.  Разходите за връщане на цената са за сметка на Потребителя – „Домакин“.

При законосъобразно и своевременно упражнено правото на отказ от договора, Дружеството без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14/четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е информиран за отказа, възстановява на Потребителя всички получени плащания. Дружеството възстановява заплатените суми на Потребителя по посочена от последния банкова сметка и/или по друг подходящ начин, като възстановяването не е свързано с никакви разходи за Потребителя.

     Търговецът си запазва правото да не възстанови заплатената от Потребителя сума в случай на нарушаване на едно или повече условия за отказ от договора за услуги.

 1. РЕЗЕРВАЦИЯ

На своите Потребители – „Гости“, аthomebg.eu предоставя възможност бързо и лесно да резервират избран обект за настаняване. За това е необходимо да бъде коректно попълнена електронната форма за резервация в аthomebg.eu, която ще се активира при кликване върху бутона „Резервирай“.

Всички ценови предложения в обявите публикувани в аthomebg.eu са крайни цени в лева и включват ДДС, всички други данъци, такси, застраховки и комисионни.

 

Общата дължима от Вас сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, броя и вида на избраните помещения и от актуалната ценова оферта за съответния „Домакин“.

Молим, внимателно да прочетете условията на аthomebg.eu за промяна, анулация и неявяване на резервация, разписани по – долу в настоящия раздел V, и информирано да вземете Вашето решение за финализиране и плащане на Вашата резервация!

  За да финализирате вашата резервация и тя да бъде валидна, следва да заплатите цялата обща дължима сума за нея, чрез предоставените от платформата възможности, а именно:

 

     ПЛАЩАНЕ: Платформата Ви предоставя възможност да заплатите посредством банков превод или посредством виртуален пос терминал с дебитна/кредитна карта.

 1. В случая, в който сте избрали плащане чрез банков превод, платформата ще Ви визуализира поле с всички данни и персонален №/номер/ на Вашата резервация. След заплащане по банкова сметка с посочване на №/номер/ на резервация и постъпване на сумата по банкова сметка на „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382, ще бъдете уведомени отново на вашия имейл адрес за статута на Вашата резервация.
 1. При условие, че сте избрали да заплатите Вашия абонаментен план чрез виртуалния пос терминал на платформата, след постъпване на сумата по банкова сметка на „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382, ще бъдете уведомени на посочен от Вас имейл адрес за статута на Вашата резервация. Моля да имате предвид, че в този случай сигурността на плащането зависи от избраните от Вас защити на дебитна/кредитна Ви карта, съгласно условията на обслужващата Ви банка. Въпреки това ние сме предприели всички необходими мерки за защита на плащанията и сигурността на банковата информация.

 

 Резервацията Ви се счита за валидно направена и приета при условие, че е коректно и изцяло заплатена, и сте получили потвърждение за това на имейл.

 

  При условие, че плащането на Вашата резервацията чрез аthomebg.eu не е коректно направено и/или цялата дължима по резервацията сума не постъпи по банкова сметка на „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382 в срок от 3/три/ работни дни от заявяването, резервацията Ви ще бъде автоматично анулирана от системата.

 

 

          АНУЛАЦИЯ, ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

 1. Можете да промените и/или анулирате Вашата резервация без неустойка в срок до 14/четиринадесет/ дни от нейното заплащане, при условие, че резервацията фиксира период за след не по – малко от три месеца. В този случай следва да ни уведомите писмено на следния имейл адрес: office@athomebg.eu, като опишете всички данни и номер на резервацията. В случай на коректно и в срок отправено до нас уведомление за анулация на резервация, ние се ангажираме в 14/четиринадесет/ дневен срок от уведомяването ни, да Ви върнем платената сума по резервацията, по същата банкова сметка или карта, от която е извършено плащането. В този случай всички следващи се преводни банкови такси са за Ваша сметка.

В случай на промени в резервацията, последните следва да бъдат допълнително уточнени и уговорени с „Домакина“ по резервацията, и след неговото потвърждение, ние ще предприемем необходимите действия по промяна на резервацията.

 1. Не може да се променя и/или анулира платена резервация извън срока и условията по т.1.
 2. В случай на промяна или анулация на резервация след срока по т. 1, както и в случай на неявяване на „Госта“ в обекта на настаняване в периода на резервацията, като неустойка се удържа цялата стойност на платената резервация.
 3. При по-ранно напускане от „Госта“ на обекта на настаняване, стойността на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 2. Потребителят има право да използва възможностите и услугите предоставяни от аthomebg.eu при добросъвестно спазване на настоящите Общи условия, Политиките за поверителност, закона и добрите нрави.
 3. Потребителят има право да публикува и преглежда неограничен брой обяви и оферти.
 4. Потребителят е длъжен да попълни и предостави коректни и верни данни в регистрационната и/или резервационната форма на платформата.

При условие, че не стори това, за аthomebg.eu е налице правото незабавно да канселира или прекрати, без каквото и да било предварително уведомление и/или предизвестие потребителски профил и/или достъп до платформата. В този случай аthomebg.eu си запазва правото едностранно без предизвестие да прекрати договор за предоставяне на услуги, като уведоми потребителя на посочен от него имейл адрес.

 1. Потребителят има право да съхранява своята информация и кореспонденция за целия период на активност на неговата регистрация.
 2. Потребителят има право едностранно да прекрати или преустанови използването на предоставяните от аthomebg.eu услуги.
 3. Потребителят има право да поиска от аthomebg.eu да деактивира и/или заличи потребителският му профил и/или публикации. В този случай, ако не са налице законови пречки или нарушени права на други регистрирани потребители, аthomebg.eu уважава искането на Потребителя. По желание на Потребителя цялото съдържание на потребителския му профил се изтрива или запазва и може да бъде повторно активирано при поискване. В тези случай договорът между аthomebg.eu и потребителя се счита за прекратен по желание на Потребителя и Дружеството не дължи връщане на цената на абонаментния план или на част от нея.
 4. Правото на достъп до аthomebg.eu, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, или да се използва защитена интелектуална собственост. Информацията достъпна в аthomebg.eu е предназначена за лично ползване на регистрирания потребител, с цел намиране и/или предоставяне на място за настаняване.
 5. Потребителят е длъжен да не публикува обяви, текстове и/или съобщения, които:

– нарушават българското и/или чуждестранното законодателство, Общите условия на платформата, Политиките за поверителност и бисквитки, добрите нрави и търговски практики, както и правата и законните интереси на останалите потребители на платформата;

– разкриват чужда лична информация, чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

– съдържат лични данни относно трети лица в противоречие със Закона за защита на личните данни и други нормативни актове.

– приканват към физическо и/или психическо насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора и/или животни, накърняващи доброто име, честта или достойнството на трети лица;

приканват и/или прокламират дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци.

– са обидни и накърняващи честта, достойнството и доброто име на други регистрирани потребители или трети лица.

 1. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които възпрепятстват правилното функциониране на аthomebg.eu, достъпа, надеждността или качеството на услугите, предоставяни от платформата.
 2. В гореизброените случаи, както и в случаите, в които Потребител използва платформата извън нейното предназначение и в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави и търговски практики, аthomebg.eu има правото да редактира, премества, блокира или премахва по своя преценка коментари, мнения, обяви и други публикации, както и едностранно да прекрати договора за предоставяне на услуги.
 3. При условие, че Потребител системно и/или целенасочено нарушава правилата на платформата, законите, добрите нрави и търговски практики, аthomebg.eu има право незабавно и без предупреждение да блокира достъпа на потребителя до Потребителския му профил, както и едностранно без предизвестие да прекрати договора за предоставяне на услуги поради вина на Потребителя.

    VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА аthomebg.eu

 1. Аthomebg.eu се ангажира да предостави на Потребителите непрекъснато и безпрепятствено ползване на услугите на платформата, но няма задължението и не гарантира, постигането на успешни договорености между потребителите, и реализиране на печалби.
 2. Аthomebg.eu не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, следствие на прекъсвания, липса и/или затруднения в интернет връзката, които са настъпили в резултат на обстоятелства не зависещи и извън контрола на аthomebg.eu, в това число и при форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица.
 3. Аthomebg.eu не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от Потребителите текстове и/или търговски съобщения.
 4. Аthomebg.eu не носи отговорност за несъответствие на публикувана обява с действителното състояние на обекта на настаняване и качеството на предоставената услуга.

  VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Аthomebg.eu си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, като в седмодневен срок от приемане на промените информира по подходящ начин Потребителите, включително и посредством персонални електронни съобщения, както и публикува промените на видно и общодостъпно място в платформата. Потребителят има право да се откаже от договора в едномесечен срок от уведомяването, при условие, че промените водят до изменения на условията на сключения договор за услуга.
 2. При условие, че клауза от настоящите Общи условия и/или договора за услуга се окаже нищожна или недействителна, това не влече нищожност и/или недействителност на Общите условия и/или договора за услуга. Недействителната или нищожна клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона, или от установената практика, или обичай.
 3. Всички спорове между страните, ще се разрешават, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие в едномесечен срок от възникването на спора, спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд.

Аthomebg.eu, се ангажира да съдейства максимално на своите Потребители, за упражняване на техните права, както и да съдейства за своевременното и безпрепятствено удовлетворяването на техните претенции.

  Корелативно на това Дружеството очаква от своите Потребители, коректно  и добросъвестно отношение, и законосъобразно упражняване на правата им.

Възможно е аthomebg.eu да съдържа линкове и препратки към други интернет страници и платформи, в които случаи следва да имате предвид, че настоящите Общи условия и политики за поверителност не се прилагат за тези интернет страници и платформи, и при условие, че ги последвате, Вие следва да се запознаете и с техните персонални общи условия и политики за поверителност.

Настоящите Общи условия са приети на дата: 07.11.2021 г.

„ГРИЙН БОКС М” ЕООД

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

Правото на отказ е приложимо единствено в случаите на сключен договор за абонаментен план.

До „ГРИЙН БОКС М” ЕООД, ЕИК: 206080382 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к..“Добротица“, бл. 15, вх. А. ет. 3, ап. 10, тел.: +359 0885 737 895,  e-mail: office@athomebg.eu,

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните услуги:…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

/описание на услугата/

Услугата е поръчана на дата:………………………………………………………….

С поръчка номер: ……………………………………………………………………….

Товарителница номер: ………………………………………………………………..

Услугата е получена на дата: …………………………………………………………

/посочва се датата на получаване от потребителя/

Услугата е поръчана от Потребител:…………………………………………………………….

                                                                 /три имена на потребителя/

Услугата е приета от: ……………………………………………………………………………….

/имена на лицето получило стоката в случай, че е различно от лицето поръчало стоката/

Адрес на Потребителя: гр……………….. ……………………………………………………………………………………

Гр. ……………………                                                     Подпис: …………………………..

Дата: ……………………….                     /………………………………………………………/

/имена на Потребителя/

 

  Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

 / 

Вход

Изпращане на съобщение

Любими